Bí thư Thạch Thất làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

Ông Phạm Quý Tiên, Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phạm Quý Tiên, Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 23/6, HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đọc tờ trình, giới thiệu hai nhân sự để HĐND thành phố Hà Nội bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân sự được đề cử gồm bà Phùng Thị Hồng Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khoá XV và ông Phạm Quý Tiên, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, bà Phùng Thị Hồng Hà được 89/94 đại biểu HĐND thành phố có mặt đồng ý bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt tỷ lệ 94,68%.

Ông Phạm Quý Tiên được 92/94 đại biểu HĐND thành phố có mặt đồng ý bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt tỷ lệ 97,87%.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà sinh ngày 1/5/1971. Quê tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hoà (thành phố Hà Nội). Bà Hà có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Lý luận chính trị: Cử nhân. Bà Hà từng là Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên sinh ngày 23/5/1968. Quê tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông Tiên có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Đại học ngành Tài chính Công nghiệp. Lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Tiên từng là Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Bí thư Huyện uỷ Thạch Thất.